Bydelssjekken:

- Bilen ødelegger for byen

- Privatbilen er det største hinderet for levende bydelssentrum, mener fagfolk i arkitektur på NTNU. Trondheim planlegger fremdeles for bilen.

Folk i Trondheim er stort sett svært godt fornøyde med å bo der de bor.