Kampen som beboerne i denne gata fører, kan endre Trondheim

I over ett år har beboere i Kong Inges gate på Berg i Trondheim kjempet mot planene om å gjøre fortauet bredere. Tirsdag faller avgjørelsen i formannskapet.

Nekter: Beboere i Kong Inges gate motsetter seg at kommunen skal gjøre fortauet bredere. De viser til andre steder i Trondheim med mer trafikk, men hvor fortauene er enda smalere. 

Vedtar politikerne nye retningslinjer for hvor brede gater og fortau skal være, kan det få betydning for hele Trondheim, ikke bare Kong Inges gate.