Ulike kulturer forenes i nytt Trøndelag

Store ulikheter skal forenes i et nytt og samlet Trøndelag. Fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag bruker mye mer penger på skole, vei, tannhelse og politisk styring enn sine kolleger i sør.

Nord-Trøndelag fylke har satset mye penger på spissede tilbud som blant annet musikk, dans og drama ved Inderøy videregående. Pedagogisk leder Gunnhild Skrødal Steppling mener det har satt spor. 

Det er mye som skal på plass før kartet over et nytt og samordnet Trøndelag er ferdig tegnet. Trøndelagsutredningen, som er beslutningsgrunnlaget for de to fylkestingene, viser at forskjellen i pengebruken er stor. Dersom fylkestingene sier ja til sammenslåing i april starter det store arbeidet med å forene to svært ulike kulturer.