Bare norske statsborgere bygger kampflybasen

For å kunne delta i byggingen av den nye kampflybasen på Ørland hovedflystasjon stilles så strenge sikkerhetskrav at i praksis slipper kun nordmenn til.

Jordvoll: Rundt skavdronbygget og vedlikeholdsbygget skal det bygges en jordvoll som skal hindre innsyn. Den blir på mellom fire og seks meters høyde.   Foto: Forsvarsbygg

- Det er ikke krav om norsk statsborgerskap, men alle må sikkerhetsklareres. Det er en så tidkrevende prosess at det i praksis er bare nordmenn som er engasjert i prosjektet, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.