Hver passasjer får 0,2 kvadratmeter ståplass i superbussene

De nye superbussene som skal trafikkere tre hovedruter i Trondheim fra 2019, har like lite ståplass per passasjer som dagens leddbusser. Det truer målsettingen om raskere busstransport.

Kostbar. De nye superbussene er to og halv ganger så dyr som dagens leddbuss.  Foto: Rune Nielsen, Adresseavisen

40 superbusser, med en stykkpris på mellom fem og ti millioner kroner, skal danne ryggraden i det nye kollektivtilbudet som skal etableres i Trondheim.