NTNU- ambisjon for samling:

Bedre helsevesen når utdanningene samles

Leger og sykepleiere har ikke alltid vært godvenner. Nå håper NTNU at helseprofesjonene skal samarbeide mye bedre når de blir utdannet i fellesskap.

Sammen om pasienten: Vårt arrangerte bilde tyder kanskje på at de er mest opptatt av hverandre, men helsestudentene tror pasientene vil tjene på at utdanningene samles. 

1. januar 2017 samles sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, audiografer, radiografer og vernepleiere i et fakultet. Legene har alltid vært utdannet ved NTNU, mens Høgskolen i Sør-Trøndelag har sørget for de andre helseprofesjonene. Når det nye helsefakultetet etableres, kommer 6000 studenter og 1800 ansatte i samme organisasjon.