Kommunereformen:

Halvparten av kommunene blir borte

Midt-Norge består i dag av 60 kommuner. I 2020 kan det være langt under 30.

Leser du saken på mobil, finner du dine kommuner ved å lese nedover i saken. Dersom du bruker PC, kan du klikke på prikken ved kommunenavnet.