Krenkelsessaken:

- Riktig å slå alarm

Rådmann Morten Wolden mener det var riktig av kommunen å slå alarm da det ble kjent at det skulle ha foregått krenkelser mellom barneskoleelever.

- Det er uro i foreldregruppen, og det er fullt forståelig. Vi ønsker å gi dem mest mulig informasjon, sier rådmann Morten Wolden. 

- Saken har mindre omfang enn fryktet. Men vi oppfatter det fortsatt som alvorlig at elever har opplevd at de har blitt seksuelt krenket på skolen og i SFO, sier rådmann Wolden.