Krenkelsessaken:

Foreldrene kan få vite mer

Politiet ber foreldre i krenkelsessaken om å ta kontakt hvis de har behov for å vite mer om hva deres barn har opplevd.

Politiet ville ikke gå i detaljer på foreldremøtet torsdag.