Økte bomsatser begrenser biltrafikken

Ved å øke bomtakstene med 50 prosent, kan biltrafikken reduseres med seks prosent i Trondheim. Samtidig kan takstøkningen gi en inntektsvekst på 1,8 milliarder kroner.

Flere sykler: Veksten i sykkeltrafikken i Midtbyen de siste fem årene er på hele 51 prosent. Her fra Bakklandet som har fått egne sykkelfelt. 

En forlengelse av bompengeperioden fra 2025 til 2032 kan gi ytterligere vel fire milliarder kroner i inntekter i perioden etter 2025, går det frem av grunnlagsdokumentet til Miljøpakkens trinn 3.