Kristiansunds sterke sykehuspåstander

Var helseminister Bent Høie inhabil i saken om hvor nytt sykehus i Nordmøre- og Romsdal skulle ligge? Ble helsetopp Astrid Eidsvik forsøkt kjøpt? Mandag starter rettssaken Kristiansund har anlagt mot staten.

Høie i retten Fredag skal helseminister Bent Høie vitne i saken Kristiansund har anlagt mot staten. Her er han i den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, som konkluderte med at han ikke var å kritisere i denne saken. 

Det er en svært spesiell rettssak som skal pågå i Inntrøndelag tingrett på Steinkjer denne uka. Kristiansund kommune har gått til sak mot staten for å få erklært et vedtak om å legge nytt sykehus til Molde, for ugyldig. For Kristiansund var det naturlig nok et stort nederlag da styret i Helse Møre og Romsdal gikk for nytt sykehus i Molde (Hjelset) etter flere år med sterke konflikter om lokalisering. Nå er det altså domstolene som skal ta stilling til saken.