Akademia har et kvinneproblem

- Det blir flere kvinnelige ledere, men det går så gudsjammerlig sakte. Sintefs HR-direktør, Ingeborg Lund mener akademia har et kvinneproblem.

På talerstolen: Viserektor Marianne Synnes, NTNU og HR-direktør Ingeborg Lund i Sintef vil ha flere kvinner i toppstillinger i akademia. 

Det står ikke så bra til med likestillingen ved universitet og høyere utdanning. Mange kvinner tar høyere utdanning, men de er i mindretall i ledende stillinger.