Kollektivfelt på Overvik er et absolutt krav

Aps fylkesordfører, Tore O. Sandvik, er helt tydelig: Kollektivfelt gjennom Overvik er en forutsetning for at det kan bygges.

Kollektivbekymring Ap på fylket har satt som absolutt krav at det må være kollektivfelt i begge retninger på Overvik. Ap i Trondheim har uttrykt skepsis til det samme. 

Fylkesordføreren støtter dermed Statens vegvesen som i sin høringsuttalelse har en rekke krav før Overvik-utbyggingen ved Ranheim/Jakobsli kan starte.