Skjerper kravene til Svartlamoen

Formannskapet vedtok å øke husleiene på Svartlamoen. – Det er prinsipielt helt galt at svake grupper i andre kommunale boliger skal subsidiere Svartlamoen, sa KrFs Geirmund Lykke.

Kathrine Standal i Svartlamoen boligstiftelse understreker at eventuelle overføringer til prosjekt Svartlamoen ikke må gå på bekostning av svake grupper i kommunale boliger i Trondheim. Her sammen med Trygve Ohren. 

Politikerne i Trondheim ønsker nå en bedre oversikt over de ulike pengestrømmene til Svartlamoen. Et stort flertall gikk også inn for å øke husleiene til et nivå som gjør at de er såkalt bærekraftige. Det betyr at husleiene må tilsvare hva det koster å bo, og vedlikeholde, bygningene i dette spesielle området i byen.