- Kan endre måten vi vurderer overgrepssaker i rettssalen

- Godt at juryordningen legges ned i sedelighetssaker, der har det vært mye rart, sier Tor Langbach, som mener det handler om å endre holdningene i samfunnet.

Blitt bedre: Tor Langbach har lang fartstid i rettsvesenet. Han mener at overgrepsofre nå behandles bedre enn tidligere, selv om det ikke nødvendigvis gjenspeiles i antall dømte. Bildet er tatt i en annen anledning. 

Hemsedal-saken der tre menn ble frifunnet for voldtekt av en da 18 år gammel jente har satt sinnene i kok, og fått mange til å stille spørsmål ved rettssikkerheten til kvinner. I beskrivelsen «Demonstrasjon i Trondheim: Rettssikkerhet for kvinner» i regi av Kvinnefronten står det at «det er tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge».