NTNU-studentene misfornøyd med veiledningen

NTNU er for dårlig på å gi studentene veiledning og tilbakemelding. Nå vil universitetet gjøre studentene mer aktive i undervisningen.

Tre studenter - tre studiesteder: Bachelorstudenten Maria Nymo Aksnes (t.v.), gamle Hist, er veldig fornøyd med tilbakemeldingene, sivilingeniørstudenten Petter Tufte hadde ikke ventet tilbakemeldinger og har nesten ikke fått det heller og bachelorstudenten Robin Vågeskar i Ålesund mener det er avhengig av lærerne. 

Forelesninger med mange studenter får skylda for at mange studenter er misfornøyde med tilbakemeldingene de får.