Striden rundt storhallen:

- Fint med ny runde, men Nidarø er best

Ordfører Rita Ottervik er fornøyd med at rådmannen nå skal gå gjennom alternativer til ny storhall på Nidarø. Men hun er fortsatt overbevist om at hallen må ligge på Øya.

Vil ikke snu: Ordfører Rita Ottervik (Ap) er tilfreds med at rådmannen skal utrede alternativer til en ny storhall på Nidarø, men tror ikke det vil endre på Aps standpunkt i saken. 

- Det er fint at bystyret får en oppdatert og grundig gjennomgang av alternativer til en storhall på Nidarø. Men mitt standpunkt står ved lag. Jeg kan ikke se at det finnes økonomiske muligheter til å gjennomføre bygging et annet sted. Mitt standpunkt om Nidarø står ved lag med mindre noen har tenkt å gi kommunen en gave på en milliard eller mer.