Kutt og oppsigelser i Miljødirektoratet

Miljødirektoratet får 33 millioner kroner i kutt på driftsbudsjettet neste år, og må si opp ansatte.

Ikke ventet: Regjeringens foreslåtte budsjettkutt kom overraskende. Stemningen er trykket, sier Magnus Irgens, nesteleder i Akademikerne. Organisasjonen har 480 medlemmer i Miljødirektoratet. 

Reduksjonen tilsvarer lønnsutgiftene til 50 ansatte, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.