Slik så laksen ut etter luseangrepene

Veterinærene til Mattilsynet har ikke sett slike laksebilder på over 30 år. De er ikke i tvil om at luseangrepet påfører laksen store smerter.

Her ser vi at lusa har beitet helt ned på hodebeinet til laksen. Også dette er fra Lerøys anlegg på Langskjæra.  Foto: MATTILSYNET

Disse bildene fra Mattilsynet viser hvordan lakselus delvis hadde spist den levende oppdrettsfisken. På yttersida av Frøya har det de siste månedene vært et stort problem med lakselus. Særlig i uke 33 og 34 eksploderte luseplagen, skriver Mattilsynet i sin rapport. Mattilsynet slår fast at lusemengden har vært langt over det tillatte og etterlyser god nok beredskap hos oppdrettsselskapene til å stoppe luseangrepet fort nok og dermed hindre at laksen blir unødig plaget.