Prest kaller det umoralsk å kjøpe varer fra okkuperte områder

- Geirmund Lykke tåkelegger. Kommunens vedtak handler om boikott av varer fra okkupert land, ikke fra Israel, sier prest Lise Martinussen.

Lise Martinussen ved et steinbrudd der palestinske arbeidere ikke lenger får adgang.  

Martinussen kaller det umoralsk å kjøpe varer fra okkuperte områder.