Sykehusdirektøren om situasjonen ved akuttmottaket:

- Det er gjort en for dårlig jobb og nå må vi løse det

Sykehusdirektør Nils Kvernmo åpner for full gjennomgang av rutinene i og rundt akuttmottaket ved St. Olavs hospital.

Langvarige problemer. Etter et tilsyn i 2007 ble ledelsen ved St. Olavs Hospital oppmerksomme på problemer ved akuttmottaket. Fortsatt er ikke gode nok rutiner på plass. Midt på bildet styreleder Anne Breiby og sykehusdirektør Nils Kvernmo.  Foto: Richard Sagen

Fredag morgen ble styret i helseforetaket St. Olavs Hospital informert om status for saken. Allerede fra nyttår styrkes bemanningen med to nye lege-stillinger.