Helsetilsynet refser assistent som arvet pleietrengende ektepar

Det pleietrengende ekteparet testamenterte hele arven til sin personlige assistent.

Ulovlig: En kvinne og hennes mann i en kommune i Nord-Trøndelag varslet Fylkesmannen da det ble klart at hennes avdøde bror hadde testamenert hele arven til pleieassistenten. Sistnevnte har fått advarsel fra Statens helsetilsyn. 

Assistenten var såkalt brukerstyrt personlig assistent (BPA), oppnevnt av kommunen.