- Høyre må snakke med sine egne om jernbanesatsingen

SVs kommunalråd i Trondheim, Ottar Michelsen, er enig med Høyre om at jernbanen kan bli en viktig del av kollektivløsningen. Men han mener Høyre må overbevise sine egne statsråder om at det må penger til – ikke bare fagre ord.

SVs kommunalråd i Trondheim, Ottar Michelsen. 

Høyres Michael Momyr sa til Adresseavisen mandag at jernbanen må bli en del av superbuss-prosjektet i Trondheim, og at planleggerne ikke tar nok hensyn til at jernbanen mellom Heimdal og Ranheim kan spille en viktig rolle for den fremtidige kollektivsatsingen i Trondheim. SVs Ottar Michelsen er enig i at jernbanen må trekkes mer inn i planene, men mener Høyre først og fremst må overbevise sin egen regjering om at det må penger på bordet dersom det skal skje.