Studiebarometeret 2016:

Store forskjeller internt i NTNU

Studiebarometeret avdekker store forskjeller mellom sykepleierstudiene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Studentene er minst tilfredse i Ålesund.

Fornøyde studenter: Sykepleierstudentene: Karina Hope (t.v.)og Solveig Hvidsten liker kombinasjonen av praksis, ferdighetstrening og forelesninger. 

NTNU-studentene er generelt godt fornøyd med både å ha kommet inn på det studiet de helst ville, og med kvaliteten på studiet. Men ingen studenter i landet er mer misfornøyde enn sykepleierstudentene i Ålesund når det gjelder medvirkning.