Står opp for skeive samer

På samisk har du ikke ord for «han» eller «hun». Likevel gjør de klare kjønnsrollene i samiske samfunn at det er krevende å være utenfor boksen.

Stolt, skeiv same: Dávvet Bruun-Solbakk gikk i front da han ledet Sapmi Pride i Kautokeino i fjor. Det ble lagt merke til i samepresidentens nyttårstale. Dávvet jobber for det som Vibeke Larsen kalte det fineste i livet – kjærligheten. 

Dávvet Bruun-Solbakk (21) er en minoritet i minoriteten.