foto
Dagboknotater. Etter råd fra søsteren har Liv Sveen (64) notert dag for dag positive og negative opplevelser fra oppholdet ved Søbstad helsehus.
foto
Nedslitt. Slik ser det ut på rommet der Sveen bor. Deler av Søbstad helsehus fremstår som svært nedslitt, men er under oppussing.