Trening som medisin:

- Vi har fått friskere og gladere ansatte

De hadde et skyhøyt sykefravær på over 15 prosent. Trening har gjort ansatte i pleie, omsorg og renhold i Hitra kommune i stand til å være mye mer på jobb.

Hitramodellen blir løftet fram som et forbilde for kommuner i hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste «Trening som medisin» ved St. Olavs Hospital og NTNU slår fast at tilbudet i Hitra er unikt og vil bruke det som et mønstereksempel for å få ned sykefraværet.