Etterlyser bidrag til Starmus

Aktører og organisasjoner innen kultur og vitenskap inviteres til å bidra til programmet rettet mot barn, unge og folk flest under Starmus-uka.

Mens kjerneprogrammet for Starmus foregår i Trondheim Spektrum, blir det en rekke folkelige arrangementer. 

Hoveddelen av vitenskapsfestivalen Starmus skal foregå i Trondheim Spektum, men planen er at vitenskap og kultur skal prege byen ellers også.