Dobler tilsyn med dykkerbransjen etter mange dramatiske dødsfall

Statsråd Anniken Hauglie (H) lanserer nå en handlingsplan for å øke sikkerheten til innaskjærs dykkere, deriblant kamskjelldykkerne på Frøya.

Anniken Hauglie tar grep på bakgrunn av Adresseavisens reportasjer og bekymringsmeldinger. 

I planen varsles mer enn 50 tilsyn i dykkerbransjen på landsbasis i år, regelendringer trolig allerede fra 2018 og en mulig endring av arbeidsmiljøloven.