Stephen Hawking ønsker å møte skolebarn

Når Stephen Hawking kommer til Trondheim 4. juni for å være til stede på Starmusfestivalen, ønsker han å møte noen utvalgte skoleelever og være turist i Trøndelag.

Bor på Clarion: Stephen Hawking kommer til Trondheim 4. juni for å være til stede på Starmusfestivalen 18. - 23. juni. Helsetilstanden avgjør hvor omfattende program han kan delta i og hvor lenge han blir før han returnerer. 

Han skal bo på Clarion Hotel Brattøra under oppholdet i Trondheim.