Høyre vil investere sju millioner i Olavshallen

Av Trondheim kommunes overskudd på 255 millioner kroner fra 2016, foreslår Høyre å bruke sju millioner kroner på Olavshallen og 38 millioner til å betale ned på gjelden.

Bygges om: Høyre påeker en nødvendig oppgradering og opprusting av byens konserthus. På denne måten kan lokalene gjøres mer hensiktsmessige og legge til rette for mer liv og aktivitet slik at Olavshallen blir det kulturhuset det fortjener å være, mener partiet. 

Partiet støtter rådmannens forslag om å disponere vel 70 millioner kroner til ulike investeringer.