Foreslår eget fond for lærlinger

- Bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil styrke elevens muligheter til å få lærlingplass. I tillegg bør det innføres et lærlingfond.

Må motiveres: - Jeg tror økt satsing på praktisk- estetiske fag vil gi mer motiverte elever, og på sikt begrense frafallet, sier Hans Lieng, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. 

Det sier Hans Lieng, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. Han mener slike virkemidler kan være med på å skape flere lærlingplasser.