Fylkeslegen kritisk til eldreomsorgen i Bjugn

Beboere fikk ikke hjelp til å stå opp før sent på formiddagen, mens kveldsstell og legging startet allerede klokken 18.

Stor jobb: Fylkeslege Jan Vaage sier Bjugn kommune har en stor jobb for å sikre at eldre med behov for heldøgns omsorg får et forsvarlig tilbud. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har avdekket avvik med tjenestene til eldre i Bjugn.