ESA godkjenner støtte til forbrenningsanlegg

Forbrenningsanlegget til Ranheim Energi er et viktig skritt nærmere å bli realisert etter at EØS-tilsynet ESA nå har godkjent at Enova får gi 172 millioner kroner i støtte.

Pengestøtte: Enovas støtte på 172 millioner kroner til bygging av Ranheims Energis forbrenningsanlegg inn på området til Ranheim Paper & Board er godkjent av ESA. 

Prosjektet gjelder bygging av nytt forbrenningsanlegg eller varmesentral på tomta til Ranheim Paper & Board AS.