Nye funn forlenger utgravningene til oktober

En rekke nye funn fra utgravningene av Klemenskirken gjør at Riksantikvaren bevilger seks millioner ekstra slik at arkeologene kan holde på til begynnelsen av oktober.

Vil fortsette: Riksantikvar Jørn Holme er full av lovord om reaultatene av utgravningene av området ved Klemenskirken. Nå har han gitt seks millioner kromner ekstra slik at arbeidene kan fortsette til oktober. 

Fredag morgen kom arkeologene fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) bl.a. over lodd fra en vev.