Senterpartiet mener Helse Midt-Norge ikke følger opp Stortingets føringer

Det er uakseptabelt at de ideelle aktørenes andel av rehabiliteringstjenester går ned, mens de kommersielle øker, mener Kjersti Toppe (Sp).

Stortingsrepresentantene Heidi Greni (t.v.) og Kjersti Toppe fra Senterpartiet er kritiske til anbudsprosessen i Helse Midt-Norge. Bak: Leder for Lukasstiftelsen Tor Inge Skjøtskift og Ingfrid Skogrand, daglig leder for Betania Malvik som kan miste 100 arbeidsplasser. 

Toppe er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.