- Mobbing er ikke begrenset til det som skjer i skoletiden

Tirsdag kom den nye lovendringen som styrker rettighetene til elever som mobbes i skolen. Loven vil gjøre det enklere og mer effektivt å klage inn mobbesaker.

Positiv: Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, mener lovendringen vil gjøre det enklere for skolen å iverksette tiltak. Bildet er tatt ved en annen anledning. 

Lovendringen gir elever og foreldre mulighet til å klage mobbesaker inn til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil kunne bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjøre og kan gi skolen sanksjoner i form av dagbøter.