Stein fra E6 kan bli fugleøy om prosjektet får finansiering

I september 2016 var det politisk enighet om etablering av en fugleøy ved Munkholmen. Nå mangler Trondheim kommune penger til å få realisert prosjektet.

Fugleøy: Et av de mange forslagene til hvordan øya vil se ut. Om alt går som planlagt vil prosjektet kunne bygges med stein fra E6 Øst.  Foto: Miljøenheten i Trondheim kommune

Fugleøya som planlegges er et tiltak for å bevare sjøfuglbestanden i Trondheimsfjorden som har mistet mange av sine tidligere hekke- og leveområde på grunn av utbygging ved kysten. Planen er at stein fra nye E6 Øst skal brukes i prosjektet.