Vil selvfinansiere bygging av bru mellom Flakk og Rørvik

Innen et tiårsperspektiv mener rissaordfører Ove Vollan (H) at ei flytebru mellom Flakk og Rørvik kan stå ferdig.

Erstattes: Får ordfører i Rissa kommune, Ove Vollan (H) og andre Fosen-kommuner det som han vil, kan ferjesambandet Flakk - Rørvik erstattes med en flytebru innen ti år. 

Den 6,7 km lange flyte- og skråstagbrua over Trondheimsfjorden kan fullfinansieres av kommunene på Fosen selv, med 40 års nedbetalingstid.