Vedtaket om omregulering av bolig til friluftsområde er ugyldig

Sør-Trøndelag tingretts dom kan gi politiske følger i Trondheim kommune.

Lian: Jan og Helene Schjølberg drev i mange år Lian restaurant. Her er de i samtale med nåværende eier Inge Johnsen. Paret har i mangge år ført kamp mot kommunen for at en eiendom de eier ikke skulle bortreguleres. Nå er kampen vunnet. 

I en fersk dom konkluderer tingretten med at staten har utøvd usaklig forskjellsbehandling med hensyn til reguleringsvedtak på Lian og Kystadmarka i Trondheim.