Delte først ut pris i Trondheim, så refset hun miljøorganisasjoner

Erna Solberg: - Skal vi diskutere klima, er hele denne oljediskusjonen feil

Statsminister Erna Solberg mener store miljøorganisasjoner, og til dels MDG, har flyttet klimadiskusjonen vekk fra klima, og over til en oljediskusjon.

Delte ut pris. Statsminister Erna Solberg delte ut Frivilligprisen på Kattemdagen til Astrid Winther og Bjørn Jonassen. Kulturminister Linda Hofstad Helleland var også med. 

Høyre-statsminister Erna Solberg er sikker på at Norge vil ha olje i mye mer enn 50 år. Men mener det er umulig å spå når den siste lisensen blir utdelt. Det hun derimot er klar på er at klima er mer enn olje.