Skal få svømmeopplæringen på rett kjøl

Før helgen hoppet 100 lærere i Haukvatnet for å bli flinkere svømmelærere.

Det er viktig at lærerne gjør svømmeundervisningen og treningen med å operere i vann lystbetont og engasjerende, mener kursholderne fra NTNU. Åse Sværen forsøker å komme seg opp på brettet med hjelp av Nina Lillian Forfot (med lue).  

Fra skoleåret 2017-2018 må alle barn på 4. trinn gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming.