- Vi har fått 560 000 kroner, noe som betyr at vi kan gjennomføre svømmeundervisning for 374 barnehagebarn i Trondheim, sier Rune Larsen, leder for svømmeskolen i Trondhjems svømme- og livredningsklub.

I 2015 ble det for første gang bevilget penger fra statsbudsjettet til å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Det ble da bevilget i alt 10 millioner kroner, og midlene ble gitt til Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland.

I år har regjeringen øremerket 25 millioner kroner til svømmeundervisning for barnehagebarn, og pengene skal denne gangen fordeles på samtlige fylker.

LES BAKGRUNN: Svømmeprøve på høring

Må tørre å dykke

Sør-Trøndelag har fått 1 270 500 kroner som 847 barn kan benytte seg av. Nord-Trøndelag er tildelt 492 000 kroner, noe som betyr at 328 barn vil få svømmeundervisning. Tilbudet gjelder barnehagebarn mellom fire og seks år.

- Kursene vil dreie seg om vanntilvenning. Det å ha hodet under vann, tørre å dykke og flyte. Jo tidligere man begynner, jo bedre. Det er jo slik at når ungene nærmer seg 10 år og fortsatt ikke kan svømme, vil enkelte vegre seg for å delta i svømmeundervisningen fordi de er flaue, sier Larsen.

Hvem som får undervisning i Pirbadet til høsten er foreløpig ikke klart. Det vil bli sendt ut informasjon til barnehagene, og da gjelder det å være kjapp ute med å melde seg på.

Svømmeaksjon

Trondhjems svømme- og livredningsklub har de siste årene også deltatt i Svømmeaksjonen. Her tilbys barn mellom 6 og 10 år gratis svømmekurs over 10 timer. Fem av disse timene brukes til undervisning i vann, de øvrige fem brukes til teoriundervisning og livredning.

- Ildsjeler kan søke om gratis svømmekurspakke for 15 barn. Barna som deltar er for det meste førskolebarn og innvandrerbarn, sier Larsen.

I løpet av de fire neste ukene vil 180 barn være med på Svømmeaksjonen i Pirbadet.

Det er Gjensidigestiftelsen, Svømmeforbundet og de norske svømmeklubbene som samarbeider om Svømmeaksjonen. Over 115 svømmeklubber deltar i dugnaden.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
Rune Larsen, leder for svømmeskolen i Trondhjems svømme- og livredningsklub, mener det er viktig å begynne vanntilvenning så tidlig som mulig. Foto: Vegard Eggen