Hastebevilger penger til borgerlige vigsler

Alle er velkomne til å gifte seg i rådhuset, også de som bor utenfor Trondheim, uten å måtte betale.

Seremonirom: Varaordfører Hilde Opoku (MDG) foreslo i juli at storsalen i rådhuset kunne brukes til vigsler. Det foreslår også bystyresekretariatet, som ber formannskapet bevilge 250 000 kroner til nødendig ombygging og innkjøp av møbler og utstyr. 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene borgerlig vigselsmyndighet fra tingrettene.