Trøndelags nye fylkesordfører får én million i årslønn

Forslaget til godgjøring for heltidspolitikerne i det nye trøndelagsfylket er nå klart.

Forslag til lønn: Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen (i midten) foreslår at den nye fylkesordføreren i Trøndelag får en godtgjøring på 116 prosent av det en stortingsrepresentant får. I dag vil det bety litt over én million kroner i året. Anne Marit Mevassvik (t.v.) eller Tore O. Sandvik blir ny fylkesordfører. 

Det nye fylkestinget for Trøndelag blir konstituert i oktober. Først da blir fylkesordfører og fylkesvaraordfører valgt. Etter det Adresseavisen kjenner til, står det fortsatt mellom de to arbeiderpartipolitikerne Anne Marit Mevassvik (Nord-Trøndelag) og Tore O. Sandvik (Sør-Trøndelag). Trøndelag blir ett fylke og én fylkeskommune fra 1. januar 2018.