Høyre vraket sin toppkandidat

En enstemmig valgkomité innstilte Torhild Aarbergsbotten som nestleder i Høyres nye felles fylkestingsgruppe. Men et stort flertall valgte i stedet Henrik Kierulf.

Henrik Kierulf var den foretrukne kandidaten, av Pål Eiden - og Høyres gruppe. 

Høyre la onsdag ut en pressemelding om konstitueringen av den nye felles gruppa i det nye Trøndelag fylkesting. Der står det at Pål Sæther Eiden (i dag fylkesordfører i Nord-Trøndelag) ble valgt som gruppeleder for Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe. At førstekandidat på Sør-Trøndelags liste, Torhild Aarbergsbotten, ikke nådde opp som nestleder, står det derimot ikke noe om. Til tross for at en enstemmig valgkomité, ledet av veteranen Michael Momyr, hadde innstilt på Torhild Aarbergsbotten, skjedde ikke dette.