Skoleutbygging redder boligprosjekter:

- Utbygging av Ranheim skole kan legge til rette for fortsatt boligutbygging

Rådmannen foreslår å bygge ut Ranheim skole for å gi plass til 700 elever. Nybygget kan stå ferdig til skolestart høsten 2020.

110 nye elever: - Ranheim skole bør bygges ut med et permanent tilbygg til 37 millioner og planleggingen av nye Jakobsli skole må fortsette, sier Camilla Trud Nereid. 

Et tilbygg vil gi plass til 110 flere elever enn i dag, og skolen kan da håndtere den forventede elevtallsveksten fram mot 2023–24.