Norske barn er best på nett, men også mest sårbare:

- Vi må innse at sosiale medier er selve livet

I 2017 er det ikke noe alternativ ikke å være på nett. Da faller man utenfor samfunnet. - Foreldre bør ikke ta fra barna nettilgangen for å straffe dem.

Fordelene med utstrakt bruk av digitale medier er større enn ulempene. Starter barna sent må de skynde seg å lære, underveis vil de kunne gå glipp av sosiale koder og kunne møte på problemer. 

Medieforsker Elisabeth Staksrud forklarer du kan gjøre vondt verre for barnet.