Lover bedring i akuttmottaket

- Det er ikke noe annet å si enn at dette er helt uakseptabelt, sa sykehusdirektør Nils Kvernmo da han orienterte styret ved St. Olav om krisen på akuttmottaket.

Lover bedring: - Er det en ting St.Olav må håndtere, så er det øyeblikkelig hjelp, sa sykehusdirektør Nils Kvernmo i styremøtet ved St. Olavs hospital. 

Nylig konkluderte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med at situasjonen på akuttmottaket ved St. Olavs hospital i perioder er uforsvarlig. Bakgrunnen er alvorlige svikt i mottak og oppfølging av pasienter.