Nå ankes dommen mot daglig leder fra Frøya

– Vi mener tingretten tar feil, sier statsadvokat Jogeir Nogva.

Statsadvokat Jogeir Nogva mener det hefter vesentlige mangler ved tingrettens lovanvendelse. 

Nordmøre tingrett frifant nylig daglig leder i båtselskapet Atlantic Strømøyvåg fra Frøya. Mannen var tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at Kris Krastev døde på jobb som kamskjelldykker i 2014. Retten mente at kamskjellfangst faller utenfor arbeidsmiljøloven og frifant dermed mannen på juridisk grunnlag. Nå er de klart at statsadvokaten anker saken på lovanvendelse.